opc_loader

zonnepanelen

Rebulb.be bied u verschillende merken van zonnepanelen aan , ons gamma breid zich steeds uit , als u op zoek bent naar een bepaald zonnepaneel dat zich niet in onze webshop bevind , contacteer ons dan

Wij bieden u zonnepanelen aan met 10 of zelfs 12 jaar fabrieksgarantie

Rebulb.be vous propose différentes marques de panneaux solaires, notre gamme se développe toujours, si vous cherchez un panneau solaire particulier qui ne se trouve pas dans notre boutique en ligne, contactez-nousNous offrons des panneaux solaires avec 10 ou même 12 ans de garantie du fabricant
 

Ook voor volledige zonnepaneelkits kan u bij ons terecht dit vanaf 520 Wp

Deze zonnepaneel sets worden samengesteld naargelang uw dak en mogelijkheden en zijn zeer makkelijk zelf te plaatsen .

bij het aanschaffen van een zonnepaneel kit krijgt u alles bijgeleverd voor de montage , uitleg van hoe alles te gebruiken geven wij u eveneens , indien gewenst met een aansluitschema . 

Deze zonnepaneel sets kunnen wij voor u samenstellen , dit zowel voor netgekoppelde als onafhankelijke systemen , ook al hebt u geen netaansluiting dan kan u mits de juiste samenstelling toch zelf elektrische energie opwekken en gebruiken .

Dit kan voor campeerwagens , boten , buitenverblijven en voor woningen , kortom voor elke elektrische vraag is er een oplossing met zonnepanelen .

Wenst u onafhankelijk te zijn van het electriciteitsnet , of hebt u een buitenverblijf waar er geen aansluiting mogelijk is ? Of wenst u een oplossing voor de aangekondigde Black-out ?

Het is mogelijk om uw eigen elektriciteit te produceren en op te slaan , daarna gebruikt u ze wanneer u ze nodig hebt .
Dit systeem is toepasbaar voor woningen , buitenverblijven ,enz maar ook bvb als klein systeem om bvb de schrikdraad van uw weide van stroom te voorzien , met nog een lamp in de stal .
het is bijvoorbeeld ook zeer interessant om bvb tuinverlichting , uw vijver van energie te voorzien die rechtstreeks van de zon afkomstig is , ik heb hiervoor een systeem beschikbaar dat u gewoon in uw tuin kan plaatsen , dit volledig afzonderlijk zelfs uitbreidbaar met afstandsbediening om bvb uw vijverpomp , verlichting vanop afstand aan of uit te schakelen .
vraag gerust meer info 

Vous pouvez également nous contacter pour des kits de panneaux solaires complets à partir de 520 Wp

Ces panneaux solaires sont assemblés en fonction de votre toiture et de vos possibilités et sont très faciles à installer vous-même.

Lors de l'achat d'un kit de panneaux solaires, vous recevrez tout pour le montage, l'explication de la façon d'utiliser tout ce que nous vous donnons, si vous le souhaitez avec un schéma de connexion.

Nous pouvons réaliser ces ensembles de panneaux solaires pour vous, que ce soit pour des systèmes connectés au réseau ou indépendants, même si vous n'avez pas de connexion au réseau, vous pouvez générer et utiliser vous-même de l'énergie électrique, à condition d'avoir la bonne composition.

Ceci est possible pour les campeurs, les bateaux, les maisons extérieures et pour les maisons, en bref pour chaque demande électrique il y a une solution avec des panneaux solaires.


Voulez-vous être indépendant du réseau électrique, ou avez-vous une résidence dans un pays où aucune connexion n'est possible?

Il est possible de produire et de stocker votre propre électricité, puis de les utiliser lorsque vous en avez besoin.
Ce système peut être utilisé pour les maisons, les maisons en plein air, etc. mais aussi comme un petit système par exemple pour alimenter le fil de clôture de votre pâturage avec une autre lampe dans la maison.
par exemple, il est également très intéressant de fournir l'éclairage de jardin, votre bassin avec l'énergie directement du soleil, j'ai un système disponible que vous pouvez simplement placer dans votre jardin, ceci même complètement extensible avec télécommande, par exemple votre pompe de bassin , allumer et éteindre les lumières à distance.
N'hésitez pas à demander plus d'informations

De onderstaande merken kunnen wij eveneens leveren : vraag gerust een offerte

Rec

Bisol

Phono Solar

Csun

Amerisolar

AUO

Atersa

Solarworld